aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   Marec - Jún 2019 Marec 2019     13.3.   Razítkovanie textilu / keramika 20.3.   Emajl - šperk / keramika 27.3.   Emajl - šperk / ke
viac...
Sídlo a kancelária: Dom remesiel, Nám. SNP 14
                      (pravidelne len každú stredu od 17:00)

Poštová adresa: Občianske združenie Mestečko

                             Daniel Baláž

                             Mierová 4

                             976 13 Slovenská Ľupča

E-mail: mestecko@lupca.sk, domremesiel@lupca.sk

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Baláž
Telefón: 0903-563 136
E-mail:
balaz@lupca.sk

 

Správca Domu remesiel: Ing. Jana Krížová

Tel: 048-4196938, 0911-180262