U002.jpg Dnešná Lichardova ulica po r. 1928
X003.jpg Pod zámkom 1910
Y005.jpg Námestie 1906
A001.jpg Ľupčianska ulica 1940
Q007.jpg Námestie po r. 1936
S006.jpg Námestie 1934
I050a.jpg Námestie okolo r. 1934
O050b.jpg Horné námestie okolo r. 1933
J103.jpg Panský dom
X027.jpg Radnica
X283.jpg
J081.jpg Rajčula
W022.jpg Hronská ulica
I023.jpg Hronská ulica
Q243.jpg Prekrytie Jarku
V036.jpg
V083.jpg Katolícky kostol okolo r. 1937
K101.jpg Brána
V049.jpg Sokolovňa
K132.jpg Czambelova ulica
W127.jpg Maštalírcovie dom (dnešná lekáreň)
Y098.jpg Peťkovie dom (dnes Kláštorisko)
O307.jpg Katolícky dom
F181.jpg Horné námestie
S094.jpg U Krumov
Q249.jpg
A310.jpg
J165.jpg Kurz šitia
I126.jpg Driekynská skala, Peťkova papiereň
K164.jpg Kolektivizácia v Ľupči
G009.jpg Pod sklaným hríbom (teraz je tam závod)
J031.jpg Pľac (dnes potraviny)
N054.jpg Zvonolejári z dielne Jána Mračku
C063.jpg Cukrár Ján Polóny
T055.jpg Šlajfovňa na Ľupčici
Xmorovy.jpg Morový stĺp pred ev. kostolom
A088.jpg Hronská ulica