aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   December 2018 - Marec 2019 December 2018     5.8.     Servítková technika / keramika 12.8.   Vianočné darčeky z textilu - pečiatky / ker
viac...

Boli to práve remeselníci, ktorí v minulosti preslávili Ľupču takmer v celej strednej Európe. Skoro nad každou bránou visela firmená tabuľa. Pracovali tu debnári, kolári, stolári, kováči, nožiari, zvonolejári, klampiari, tehliari, hrnčiari, kachliari, garbiari, obuvníci, kožušníci, krajčíri, farbiari. Nechýbal mlyn, pekár alebo cukrár. Remeselníci sa spájali do cechov a neskôr vznikali továrne.

O historických remeslách v Ľupči a histórii obce ako takej sa dočítate v monografiách obce (prvá vyšla v roku 1990, druhá v roku 2010). Na tejto stránke sme zaznamenali spomienky samotných Ľupčanov, buď ešte žijúcich remeselníkov alebo ich potomkov alebo pamätníkov.