RDSC_1964.jpg Šupín (PR, ÚEV)
XDSC_6059.jpg Šupín (PR, ÚEV)
WDSC_6147.jpg Šupín (PR, ÚEV)
Uhrib05.jpg Ľupčiansky skalný hríb (PP)
XSKHRIB03.jpg Ľupčiansky skalný hríb (PP)
Thrib05.jpg Ľupčiansky skalný hríb (PP)
Ghrib06.jpg Ľupčiansky skalný hríb (PP)
IPlavno_buciny.jpg Plavno (NPR, ÚEV)
N32.jpg Príboj (NPR)
WSKHRIB01.jpg Ľupčiansky skalný hríb (PP)
MDSC_6493.JPG Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči (CHS)
BDSC_6082.JPG Výhľad zo Šupína (PR, ÚEV)
QDSC_1941.jpg Šupín (PR, ÚEV)
JDrienka_05.jpg jaskyňa Drienka (PP)
SDrienka_07.jpg jaskyňa Drienka (PP)
TDrienka_14.jpg jaskyňa Drienka (PP)
Udub.jpg Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči (CHS)
FmackovB01.jpg Mackov bok (PR, ÚEV)
Rpriboj_01.jpg Príboj (NPR)
Yplavno02.jpg Plavno (NPR, ÚEV)
Xplavno03.jpg Plavno (NPR, ÚEV)
Phrib_2013.jpg Ľupčiansky skalný hríb (PP)