aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   Marec - Jún 2019 Marec 2019     13.3.   Razítkovanie textilu / keramika 20.3.   Emajl - šperk / keramika 27.3.   Emajl - šperk / ke
viac...
Príboj je jednou z dvoch najstarších rezervácií na Slovensku. V roku 1895 vyhlásilo Ministerstvo orby v Budapešti dve lesné rezervácie: Šalkovú a Ponickú Hutu, terajšia NPR Príboj a NPR Ponická dúbrava.
Rezervácia má po rozšírení v roku 1983 rozlohu 10,96 ha. Predmetom ochrany sú zachované prirodzené a súvislé porasty duba zimného s prímesou iných drevín. Dub cerový (Quercus cerris) tu dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia na Slovensku. Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje vemenník dvolistý (Platanthera bifolia), vstavač bledý (Orchis pallens) a iné. Faunu územia charakterizujú bežne sa vyskytujúce druhy, zaujímavejšie druhy boli zaznamenané len spomedzi hmyzu.

Na úpätí Príboja bola v minulosti aj menšia medenorudná "baňa", datovaná do roku 1725, viazaná na výskyt melafýrov v tejto oblasti.