aktuality

Program Domu remesiel

Program Domu remesiel   Marec - Apríl 2020 Marec 2020     04.03.   Razítkovanie textilu / keramika 11.03.   Servítková technika/ keramika 18.03.   Nunopl
viac...
Vykopávky stredovekého kláštora sa nachádzajú hneď pri vjazde do obce starou cestou z Banskej Bystrice vedúcou cez Príboj.
  
maketa kláštora
Niečo z histórie kláštora
Priaznivý vplyv na vznik a formovanie stredovekého kláštora mala poloha na dôležitej stredovekej ceste Via Magna. Vo vzťahu k nej sa spomínajú na tú dobu významné lokality (Crupina, Zvolen, Lupča). Kláštor bol v tom období kultúrnym, duchovným, ale aj komunikačným centrom v tejto oblasti. Podľa výsledkov doterajších vykopávok išlo o rozsiahly komplex kláštorných budov, ktorých najstaršia časť - kostol sa datuje do prvej polovice 13. storočia.
V tomto období bol kláštor využívaný reholou františkánov, keďže v najstaršej dochovanej listine z roku 1263 sa spomína gvardian tohoto kláštora (frater Antonius Gardianus de Lipha).
Obdobie začiatkom 14. storočia sa spája s osobou magistra Donča - župana zo Zvolena, ktorému pápež Ján XXII 24. novembra 1323 v liste vyhovuje jeho žiadosti byť pochovaný v cintoríne Kostola Blaženej Márie.
Toto obdobie je aj dobou prestavby kláštora. Na prelome 14. a 15. storočia kláštor poznačil požiar a tak v prvej polovici 15. storočia dochádza k prestavbám a rozširovaniu areálu kláštora, kedy bol obnovený kostol a pristavaná mohutná veža, ktorá svojimi základmi porušila starší cintorín v okolí kláštora.
Ako to bolo s kláštorom v neskoršej dobe, ale aj ďalšie zaujímavosti sa dozviete, keď nás navšívite. Na kláštorisku prebieha sústavný archeologický výskum. Počas letných prázdnin (júl – august) na výskume brigádujú študenti. V týchto dňoch je Kláštorisko otvorené v čase od 10-tej do 16-tej hodiny (okrem pondelka veľmi nepriaznivého počasia).
V prípade, že máte záujem navštíviť Kláštorisko mimo letných prázdnin, informujte sa vopred v Turisticko – informačnom centre v Slovenskej Ľupči (048-4723216).